Strategisk improvisation, Katarina Gentzel Sandberg och Jesper Falkheimer

Boken riktar sig främst till personer som arbetar inom kommunikation men går också att läsa ur ett rent ledningsperspektiv. Författarna definierar området strategisk improvisation och klär det på ett utmärkt sätt med en rad exempel som utgör bokens byggstenar. Vill du fördjupa dig på området improvisation samt få några intressanta frågeställningar att reflektera kring är detta boken för dig. Boken lämpar sig väl till kommunikatörer men även andra som arbetar med ledning. Beställ och läs mer hos Adlibris.