Krisövning

Vad skapar en bra krisövning?

Saker som händer sällan men skulle kunna medföra stora konsekvenser för vår verksamhet behöver vi öva på regelbundet. Effekterna av att öva på ledningsarbete gör oss också bättre på att hantera vardagens ansträngningar.  

För att en övning skall bli bra krävs ett bra förarbete, ett genomförande med en utbildad övningsledare och utvärderingsledare samt en utvärdering som man är beredd att ta till sig.  

En bra krisövning syftar till att

Murphy har lång erfarenhet av att bygga upp krisövningar samt utvärderingar. Allt ifrån stora internationella systemövningar med myndigheter och civilsamhälle i samverkan till små skrivbordsövningar för en specifik del i organisationen. 

Alla våra konsulter är utbildade övningsledare och utvärderingsledare. 

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill utveckla gruppens förmåga att hantera kriser.