Rule crisis complexity with simplicity.

Murphy är din intuitiva plattform för krishantering. Hantera planer, kompetens, kommunikation och ledning sömlöst.

Murphy Crisis Management Software All Modules Desktop and Mobile App

Murphy Crisis Management Software

Murphy Solution är din one-stop-shop för krishantering – en kraftfull programvara med alla de mest kritiska funktionerna. För i ansträngning, stress och kris behöver du att det är intuitivt och tydligt. Och de bästa konsulterna i branschen. Varje modul fungerar perfekt för sig, men den största effekten är när du låter modulerna arbeta tillsammans.

Alert module

Nå rätt personer direkt och få omedelbar bekräftelse.

Populära funktioner

Management module

Skapa struktur, få överblick och driv krisledningsprocessen framåt.

Populära funktioner

Academy module

Öka ledningens samlade kriskompetens och sätta krishantering på agendan.

Populära funktioner

Guidance module

Djupdyk i relevanta ämnen och hitta färdiga checklistor och mallar.

Populära funktioner

Team of Experts

Ett team av krisledningsexperter tillgängligt alla dagar, året om.

Populära tjänster

Europas snabbast växande Crisis Management Software.

1000-tals användare. 300% tillväxt.

Arbetar inom alla sektorer och nivåer

– Från enskilda förvaltningar till nationella myndigheter, små privatägda företag till multinationella koncerner och icke-statliga organisationer.