Projekt: Det mobila krisledningsrummet

I dagens värld jobbar allt fler på distans och i hybridmiljöer vilket gör det gamla sättet att hantera kriser – där vi samlar krisledningen i ett rum och ritar upp lägesbilden på en whiteboard – svårare att använda. Med hjälp av en mobilapp kan användarna påbörja och genomföra krishanteringen direkt från mobilen. Det medför också en extra säkerhet då verksamheten kan styra användandet av appen effektivt.

Syftet med projektet ”Det mobila krisledninsrummet” är att skapa en mobil applikation för krisledning. Projektet fått stöd från Europeiska unionen.

Projektet förväntas ge nivåhöjande resultat genom att: 

  • undanröja begränsningar för var och hur arbetet med krisledning ska bedrivas.
  • höja nivån på krisberedskap generellt i Sverige och de länder där vi är eller planerar att bli verksamma.
  • krisövningar kan genomföras på ett betydligt mer realiststikt sätt i olika miljöer och därigenom stärka beredskap och individens mentala förmåga att hantera krissituationer.
  • gör krisberedskap mer tillgänglig samtidigt som konstanterna för krisberedskap minskar avsevärt.
  • Murphy växer både i omsättning och som arbetsgivare.

 

Murphy ska sätta en global standard för krisledning med hjälp av digitala system och dom bästa konsulterna på marknaden. Murphy analyserar, utbildar och övar krisledning för att proaktivt minska risken och effekten av kriser samt hjälper verksamheter att hantera kriser när dom påstår. Med hjälp av en digital plattform så kan vi nu hjälpa mycket större organisationer att på ett effektivt sätt öka förmågan att hantera kriser och förmedla våra konsulters kompetens kostnadseffektivt. En mobil applikation är dock något som det finns stor efterfrågan på. 

Vår strategi är att vår digitala plattform ska användas av samhällskritiska verksamheter och därigenom höja deras förmåga att hantera kriser. I vår plattform kan du utbilda, kommunicera och hantera kriser. Plattformen är en one-stop-shop för krisledning. Utöver vår digitala plattform så har vi konsulter som kan utföra mer specifika arbetet.

Företagets verksamhet kretsar kring att erbjuda företag, organisationer och myndigheter produkter och tjänster som möjliggör effektiva sätt att hantera extraordinära händelser utan att ordinarie verksamhet påverkas.

EU logo projektstöd