Några sätt att bygga krishanteringsförmåga

"Vi mäktade inte med att bedriva uppdaterad omvärldsbevakning."

FÖRETAG

"Vi hade röriga krisledningsmöten utan struktur."

KOMMUN

"Vi hade svårt att skapa en gemensam förståelse för krisen och vilka krav den ställde."

INTERNATIONELL KONCERN

"Vi övade för sällan vilket gjorde att vi hade svårt att bli bättre."

SAMHÄLLSVIKTIG FUNKTION

"Vi har moderna arbetssätt, ändå satt vi med word och excel när det kom till kris."

KOMMUN

Organisationer som förlitar sig på oss idag

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.