Krishanteringsplan

Vad utgör en bra krishanteringsplan?

Det finns många olika sätt att bygga krishanteringsplaner – det viktigaste är att de är anpassade till den verksamhet de är tänkta att stödja. Vi på Murphy anser att syftet med en krishanteringsplan är att säkerställa att krisorganisationen arbetar med utifrån en gemensam metodik med tydliga ansvar och roller för att skapa effektivitet och proaktivitet i hanteringen.  Tänk på att krishanteringsplanen ska användas av medarbetare vid stressade lägen – det är därför extra viktigt att tänka på användarvänligheten!

En bra krisplan bör innehålla

Genom att bygga krishanteringsplanen utifrån kriskriterier som fokuserar på symtom/konsekvens istället för specifika händelser kan man skapa en dokumentation som stödjer vid alla typer av händelser – istället för att sitta med hyllmeter med pärmar.

Tänk på att krishanteringsplanen ska användas av medarbetare vid stressade lägen – det är därför extra viktigt att tänka på användarvänligheten! Genom att bygga krishanteringsplanen utifrån kriskriterier som fokuserar på symtom/konsekvens istället för specifika händelser kan man skapa en dokumentation som stödjer vid alla typer av händelser – istället för att sitta med hyllmeter med pärmar. Vi på Murphy har utvecklat en struktur för krishanteringsplaner som bevisligen ger gott stöd vid skarpa krishändelser – utan att bli för omfattande. Vi berättar gärna mer och hur vi gör. 

Vi på Murphy har utvecklat en struktur för krishanteringsplaner som bevisligen ger gott stöd vid skarpa krishändelser – utan att bli för omfattande. Vi berättar gärna mer och hur vi gör. 

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill arbeta effektivt och proaktivt i krisorganisationen utifrån en gemensam metodik.