”Om det finns två eller flera sätt att göra något på, och ett av dem kan ställa till katastrof, så kommer någon att göra på det sättet.”

/Edward A Murphy – Amerikansk flyg­vapen­ingenjör och kapten (1918—1990)​

Murphys lag är inte ”lagen om alltings jävlighet”, som den ibland felaktigt benämns, utan ett uttryck för flygvapeningenjören Edward Murphys nitiska perfektion­ism.

Edward ansåg att fel kunde förebyggas, men bara om man kollade och dubbel­kollade och garderade sig även mot de mest osannolika misstagen. Produkterna skulle vara idiotsäkra.

Vi kallar det Murphy’s Way. För precis som Edward älskar vi förberedelser och vet att förr eller senare drabbas de flesta verksamheter av en större påfrestning. Det är då förberedelserna är avgörande. Vi satte ihop extremt erfarna krisledare med knivskarpa utvecklare. Resultatet är Murphy Crisis Management and Training Platform.

Vill du veta hur ni kan stå bättre rustade med Murphy vid en kris?

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.