Krishantering och beredskap

Vad kännetecknar bra krishantering och beredskap?

En effektiv krishantering är en trygg hantering – det ska vara naturligt att ta sig an den utmaning som en kris medför. Varje organisation är unik, liksom den verksamhet som den bedriver. Trots det finns det ett antal principer och metoder som har visat sig mycket effektiva oavsett verksamhet – de behöver bara tolkas över i verksamhetens språk och organisation.  

En bra krishantering kännetecknas bland annat av

Krishantering är i grunden enkelt. Vi på Murphy har som mission att omsätta ledningsteori till användbar praktik. Genom att aktivt stärka beredskapen i verksamheten är målsättningen att dels förhindra att kriser uppstår, och skulle de trots allt göra det kunna möta krisens konsekvenser så snabbt och tydligt som möjligt

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill ha en trygg och effektiv krishantering och beredskap.