Mats Bohman

Förstå Nyckelbegrepp i Krisledning 

Utforska vikten av att förstå och använda nyckelbegrepp inom krisledning. Lär dig hur korrekt användning av terminologi kan förbättra effektiviteten i din organisations krishantering.  Nyckelbegrepp i Krisledning  Effektiv kommunikation är avgörande under kriser. För att alla inom en organisation ska

Läs mer »

Förbättra krisplanen 

Stärk organisationen med en levande krisplan Krisplanens fundament  Krisplanen är inte bara ett dokument som ska dammas av under nödsituationer; den är din strategiska försäkring i osäkra tider. Att förstå din krisplan är avgörande och här kommer vi att utforska

Läs mer »

Kunskap om relaterade planer

Att leda under en kris betyder inte bara att du måste göra saker när det blir problem. Det handlar också om att ha färdiga planer för olika saker som kan hända. Du behöver ha en bra plan för hur saker

Läs mer »

Stärk min roll inom krisledning.

Få insikt i hur du kan stärka din roll inom krisledning och skapa trygghet i din organisation. Grundläggande Förståelse och Rollutveckling Att förstå och utveckla din position inom krisledning är avgörande, eftersom en välgrundad insikt i din roll är nödvändig

Läs mer »

Effektiv Krisledning med Optimerat Teamarbete

Här ger vi dig några utvalda tips för att hjälpa dig och ditt team att skapa en grundläggande kännedom för krisberedskap. Vad är en kris i min organisation?  Definiera vad en kris innebär för din organisation, kontextualisera den och sträva

Läs mer »