Motståndskraft, Försvarsdepartementet Ds 2017-66

Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025

Försvarsberedningens delrapport rörande inriktning rörande totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Slutrapport kommer senast 14 maj 2019. Tills vidare anser vi denna mycket läsvärd utifrån att förstå hur utvecklingen kan komma att se ut framöver gällande det civila försvaret. Läs inriktningen här.