Nu kan vi visualisera en gemensam lägesbild och arbeta i samma riktning.

INTERNATIONELL KONCERN

PROBLEM

Vi hade svårt att skapa en gemensam förståelse för krisen och vilka krav den ställde (lägesuppfattning). Verksamheten saknade en gemensam och överskådlig yta där vi kunde samla informationen i händelse av kris. Vi hade ingen gemensam lägesbild. Mycket tid av mötena ägnades åt att berätta för varandra vad som hänt och hur verksamheten var påverkad. Tiden för att analysera och fatta beslut kändes otillräcklig. 

LÖSNING

  • Med Murphys plattform kan vi visualisera de viktigaste byggstenarna i en lägesbild.

  • När alla berörda delar denna bild digitalt så skapas en gemensam lägesuppfattning (nästan av sig själv) som sparar tid och hjälper oss att gå i samma riktning.

  • Murphys systemstöd säkerställer också dokumentation (automatisk logg) som blir samlad på en plats, sökbar och möjlig att använda för alla vi bjuder in i systemet.

Överblick och förståelse av krisens omfattning

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill ha en gemensam lägesbild som sparar tid och hjälper oss arbeta i samma riktning.