Krishantering företag

Kontakta våra experter

Vad är en bra krishantering för företag?

Att som företag arbeta med proaktiv krishantering lönar sig i längden. Även om många organisationer ofta hanterar mindre incidenter dagligen behövs speciella resurser för att hantera en större kris.

Risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering är två sätt att skapa mer robusta verksamheter och förutsättningar för en bättre krisberedskap. För att ytterligare lyfta krishanteringen är övningar mycket effektiva. Företag bör öva internt och tillsammans med andra aktörer, såväl privata som offentliga.

 

Studier visar att det är ansenlig risk att en kris medför ett aktiekursras, men också att skillnaden i utveckling av aktiekursen efter en kris kan vara mycket stor mellan företag som har en god respektive sämre krishantering.

Krishantering kan även vara ett sätt att efterleva lagkrav, som till exempel skyldigheten att följa sina kundavtal om påfrestningar inträffar. Belöningen tar sig också uttryck i form av en god relation med allmänhet och myndigheter, som i sin tur ger ett gott rykte och starkt varumärke. Det finns således många aspekter varför proaktivt krisarbete lönar sig.

Vad kan vi hjälpa er med?

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet att jobba inom offentlig och privat sektor vilket skapar förutsättningar för ett allomfattande arbete och stöd. Vi stödjer ert arbete från risk- och sårbarhetsanalyser, övningar till utbildning och utvärdering.

Referenser:

 • MSB krishantering för företag
 • Risks that matter, Deborah Pretty, Oxford Metrica 2002
 • The Impact of Catastrophes on Shareholder Value, Rory F. Knight & Deborah Pretty, Oxford Metrica 1996.

Elin Richarz

Vd och seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Utvärdering är en viktig del i Folksams strävan att alltid utvecklas och lära under och efter en händelse. Med hjälp av Murphy Solution har vi fått ett professionellt stöd att objektivt betrakta oss ”utifrån” och komma med konkreta råd och rekommendationer som vi haft nytta av i vår fortsatta hantering.

– Camilla Modig-Hill, Business Continuity Manager, Folksam

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com