Hög krisberedskap:

Utbilda, testa och träna

De flesta krisledare och säkerhetschefer ger uttryck för att de önskar att de hade mer tid att lägga på att utbilda och öva sina krisledningsgrupper. Dessutom vill man öva mer. Men det är svårt att samla alla de personer som behöver öva eller utbildas under ett visst tillfälle. De befinner sig på olika platser, har annat att prioritera i vardagen och dessutom kostar det att lyfta personal från verksamheten. 

Med vår plattform får du:

Utbilda

för att skapa samsyn och höja kriskompetensen

Testa och träna

för att utveckla och utvärdera krishanteringsförmåga

Den stora fördelen med Murphy är att vi övar kort och snabbt med avbrott där vi kan analysera, utvärdera och få möjligheten att göra rätt istället för att genomföra en övning där man känner sig frustrerad och ledsen efteråt. Vi har ett mycket mer agilt sätt att träna och öva på vilket är mycket bättre och roligare på alla sätt. Jag vill bara som kund säga att Murphy Solution har ett fantastiskt bra sätt att träna på. Ett nytt modernt sätt, vilket är att regelbundet genomföra små övningar där man tränar snabbt och enkelt.

Thomas Krook

teknisk chef och medlem i krisledningen på Novair

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.