Vad säger BRÅ om kriminell infiltration av företag?

29/4 2016 arrangerade IMM (Institutet Mot Mutor) ett mycket intressant och givande seminarium – ”Kriminella som infiltrerar företag”. Practise Trust var på plats och här följer en kortfattad sammanfattning av det vi uppfattade som de viktigaste budskapen.IMM:s generalsekreterare Helena Sundén modererade och Lars Korsell från BrÅ (Brottsförebyggande rådet) presenterade rapporten: Kriminell infiltration av företag. Det var enormt intressant att få höra vilka slutsatser BrÅ dragit under framtagandet av rapporten och vad de kan se måste göras i syfte att minimera risken för att som företag drabbas av brottslighet. Lars Korsell tydliggjorde vilka värden företag har och på vilket sätt dessa är attraktiva för kriminella element. Han beskrev dessa som Företagens tre K – Kapital, Kredit och Kunder. Han gav sedan fem exempel på möjliga sätt för kriminella att infiltrera en verksamhet:

  • Förvärv av bolag – detta på laglig väg och sedan använda företaget för kreditbedrägerier eller plundra det på tillgångar.
  • Bilda ett nytt bolag – sedan nyttja det till brottslig verksamhet.
  • Infiltration genom utpressning – ett företags ljusskygga relationer med organiserad brottslighet slutar ofta i olika former av utpressningssituationer.
  • Kapning av bolag – detta genom att via Bolagsverket ändra styrelsesammansättningen och på det sättet få tillgång till bolagets tillgångar.
  • Användning av insider – gärningspersoner använder någon på företaget för att få tips om företaget. Ett vanligt exempel är att tipsa någon utanför om värdefulla transporter och rutiner.

Det blev också tydligt att bolag i de allra flesta branscher kan vara föremål för infiltration, inte minst som en skyddande front för brottslig aktivitet.Andreas Åström från Stockholms Handelskammare redovisade också resultat från deras rapport: ”Brottsplats Stockholm, kriminaliteten hämmar affärerna”. Andreas beskrev hur de i rapporten kunde visa på hur vanligt det är att företag utsätts för yttre påverkan i form av utpressning, infiltration, bedrägerier m.m.Andreas tryckte på vikten av att alltid polisanmäla när man utsätts för brott och han efterlyste ett närmare och enklare samarbete mellan näringslivet och de rättsvårdande instanserna.I syfte att kunna minimera risken att drabbas av infiltration från kriminell verksamhet behöver kunskapen kring denna typ av brottslig verksamhet öka rent generellt. Frågan måste upp på dagordningen inom fler företag och inom fler branscher än vad som sker idag.TIPS: läs rapporten och hitta verktygen till att motverka att ditt företag drabbas av brottslig verksamhet. Rapporten kan laddas ner från BRÅ:s hemsida via denna länk eller beställas som inbunden bok. Rapportens förslag till åtgärder:

  • Informera medarbetarna kring förebyggande åtgärder och våga diskutera frågan kontinuerligt.
  • Förstärk grindvakten – genom att ha tydliga policys, gemensamma rutiner, ha koll på brottstrender samt medvetandegöra interna risker.
  • Känn din köpare – Känn din affärspartner – Känn din säljare. Dvs ha koll på vilka du och ditt företag samarbetar med.