Trender inom krisledning

Låt oss blicka lite framåt när det kommer till krisledning. Vi har spenderat så mycket tid nu med så mycket kloka människor att det är dags att dela med sig lite av vad vi tror kommer ”trenda” inom krisledningsområdet framöver. Nedan följer vår summering:

  1. Krisledningsarbete har allt att vinna på att förenkla procedurer. En trend vi tror starkt på är att skala bort detaljer ur krisplaner. Hellre en plan som är ”good enough” men lätt att hantera snarare än komplicerade planer som ingen följer. Förenklade och ”avskalade” krisplaner är en framgångsfaktor.
  2. När man övar att hantera en kris kommer större vikt läggas på vår förmåga att samarbeta och snabbt hitta konstruktiva lösningar snarare än att lösa ”kluriga scenarion”. Vi tror att fokus kommer att förskjutas till arbetsprocedurer och träning i att snabbt bedöma flera tänkbara händelseutvecklingar snarare än ett långt och genomarbetat scenario.
  3. Utvärdering av kriser kommer att fokusera något mer på mjuka frågor än tidigare. Frågor som ledarskap, förmåga att skapa goda förutsättningar för samarbete, förtroende och värderingar kommer att få större genomslag. Inom detta område behöver man också titta mer på indikatorer för att bättre lyckas utvärdera dessa ”mjuka frågor” och dess påverkan på krishanteringen.
  4. Kompetens hos medarbetare som ska arbeta med krisledning kommer få ett större utrymme. Inte sällan genomförs idag chefsrekryteringar med det ”lilla tillägget” – och så har du en roll i krisorganisationen också… Kompetens gällande ledningsmetodik, beslutsfattande under stress etc. behöver få större utrymme i denna typ av rekryteringar. Realistiska arbetsprov borde bli en självklarhet för dessa funktioner.
  5. Inom offentlig verksamhet och även privat för den delen, kommer mod att värderas högre när det kommer till kris. Den som vågar fatta de beslut som krävs kommer bli ihågkomna som de skickligaste ledarna. Inte den som till punkt och pricka i alla lägen följde regelverken.

Detta var en kort summering av vad vi ser i kristallkulan inom detta viktiga område. Vad har vi missat? Vad ser du som framtidens trender?