The Checklist Manifesto, Atul Gawande

Till vad ska man använda checklistor?

Vad är motivet till att använda checklistor? Denna bok är en lång argumentation för vikten av checklistor och resonemang om när de kommer till sin rätt. För dig som vill fördjupa dig och ”nörda” ner dig i ett mycket specifikt ämne. Arbetar du med att skriva krisplaner och instruktioner är detta en mycket givande bok.