Vår plattform hjälper er minimera krisens inverkan och maximera effekten av er expertis.

Bygg krishanteringsförmåga med Murphy, genom:

Murphy hjälper er förbereda i lugn...

Utbilda, testa och träna – för hög krisberedskap

Många upplever att övning och utbildning tar för mycket tid, är svårt att få in i schemat, är för dyrt och att vi inte tar tillvara på det vi lär oss. I Murphys plattform får ni tillgång till kontinuerlig utbildning för många, och hjälp att träna ofta istället för att öva sällan. 

...och agera i storm.

Aktivera, samordna och led med struktur – för effektiv krishantering

Utan struktur, utbildning och övning kan kriser innebära röriga uppstarter, otydlig lägesbild och ostrukturerad handlingskraft där den som skriker högst får mest hjälp. Vi jagar krisen istället för att leda den. Murphys plattform innehåller ett intuitivt systemstöd som skapar struktur och driver processen när krisen inträffar.

Kundexempel

"Vi mäktade inte med att bedriva uppdaterad omvärldsbevakning."

FÖRETAG

"Vi hade röriga krisledningsmöten utan struktur."

KOMMUN

"Vi hade svårt att skapa en gemensam förståelse för krisen och vilka krav den ställde."

INTERNATIONELL KONCERN

"Vi övade för sällan vilket gjorde att vi hade svårt att bli bättre."

SAMHÄLLSVIKTIG FUNKTION

"Vi har moderna arbetssätt, ändå satt vi med word och excel när det kom till kris."

KOMMUN

Organisationer som förlitar sig på oss idag

Stå rustad för kris – med enkelhet som ledstång

Många försöker ta sig an krisens komplexa natur med ännu mer avancerade processer och verktyg. Vi satte ihop våra extremt erfarna krisledare med knivskarpa utvecklare och lät dem tänka fritt kring frågan:

Hur står organisationer bäst rustade för kris?

Resultatet blev en plattform som bygger krishanteringsförmåga och krisberedskap med hjälp av enkelhet och förberedelse. I plattformen får ni kontinuerlig utbildning för många, träning ofta istället för övning sällan och ett intuitivt systemstöd som driver processen när krisen inträffar.

Så säger våra kunder

"Den stora fördelen med Murphy är att vi övar kort och snabbt med avbrott där vi kan analysera, utvärdera och få möjligheten att göra rätt istället för att genomföra en övning där man känner sig frustrerad och ledsen efteråt. Jag vill bara som kund säga att Murphy har ett fantastiskt bra sätt att träna på. Ett nytt modernt sätt, vilket är att regelbundet genomföra små övningar där man tränar snabbt och enkelt."
Thomas Krook, Teknisk Chef Nova Airlines
”Det bästa var deras förmåga att sätta sig in i vår vardag och sedan utforma verktyg som är mycket användbara för oss. Jag kan varmt rekommendera Murphy Solution branschkollegor eller vidare. Vi skissar redan på nästa övning.”
Patrik Arengård Partnex
Patrik Arengård, VD Partnex
"Utvärdering är en viktig del i Folksams strävan att alltid utvecklas och lära under och efter en händelse. Med hjälp av Murphy har vi fått ett professionellt stöd att objektivt betrakta oss 'utifrån' och komma med konkreta råd och rekommendationer som vi haft nytta av i vår fortsatta hantering."
Camilla Modig Hill, Business Continuity Manager Folksam

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.