Stärk ert krisledarskap med en realistisk krisövning – minska stressen hos personalen och öka er förmåga

Att känna sig trygg är avgörande för att kunna göra ett bra arbete och minska stressen. Men när en kris inträffar, oavsett om det är en cyberkris, terrorattentat eller dödsfall bland er personal, kan osäkerhet och överraskningar leda till ännu mer stress och dåliga beslut.

Tänk dig att vara i en krissituation utan att vara förberedd. Hur skulle ni hantera den? Vilka fallgropar och utmaningar skulle ni stöta på? Skulle ni kunna fatta rätt beslut i en stressig situation?

Vi erbjuder en kraftfull lösning för att stärka ert krisledarskap, öka er förmåga att hantera olika kriser effektivt, och minska stressen när en kris inträffar – en realistisk krisövning. 

The Murphy Way: Skapa trygghet i era viktigaste ögonblick

Övningen börjar med en grundlig uppstart där ni får en introduktion till krisövningen. Sedan får ni under handledning av våra erfarna krishanteringspecialister hantera ett fiktivt scenario som påverkar er verksamhet. Ni får praktiskt tillämpa era kunskaper och färdigheter i en säker och kontrollerad miljö.

Vad ingår i övningen?

  • Ledarskapet och gruppdynamiken: Förstå fallgropar och framgångsfaktorer vid krishantering.
  • Skapa en överblick: Lär er att prioritera rätt beslut och skapa struktur i krishanteringen.
  • Beslutsfattande i krisen: Hantera snabba och strategiska beslut med tillförsikt.
  • Stresshantering: Praktiska verktyg för att hantera stress och bibehålla fokus.
  • Repetition av teori: Återupplev och applicera era tidigare utbildade kunskaper.
  • Utvärdering och feedback: Rutinerade specialister ger er värdefulla insikter och förslag till förbättring.

Fortsatt arbete:

Efter övningen genomför vi en noggrann utvärdering med fokus på styrkor och svagheter. Vi ger er konkreta förslag och råd för fortsatt arbete med att stärka er krishanteringsförmåga.

Boka redan idag! Fånga möjligheten att stärka er organisation och minska stressen när en kris inträffar. Kontakta oss via DM, telefon eller mail för att boka in en krisövning. Tillsammans bygger vi ert krisledarskap och skapar trygghet i era viktigaste ögonblick!

eller ring oss på 072 999 70 10