Öva mindre krisledning

Egentligen menar jag inte det jag skriver. Övning är en av de i särklass bästa pedagogiska metoder som finns när det kommer till krisledning. Det är ett utmärkt sätt att simulera en verklighet och dra nya lärdomar. Anledningen till mitt påstående är snarare att jag anser att övning många gånger används på fel sätt och anses vara ett universalmedel för att nå förbättrad förmåga. Övning är komplicerat och kräver stor eftertanke för att lyckas. Felaktigt övande kan i själva verket ge motsatt effekt.

Låt mig nämna något jag ofta får höra när jag träffar personer inom området krisledning. Många är de som vittnar om att övningen var på tok för svår och frustrationen stor efter det att utvärderarna mer eller mindre ”sågat” genomförandet. Känslan efter övningen präglades av dåligt självförtroende och irritation.

Visst ska man öva svårt ibland men krismedvetenhet och kompetens är något man behöver bygga upp i en stegrande övningsmiljö. Kortfattat kan man beskriva fenomenet som att man faktiskt behöver öva på att öva. Ju tryggare man blir i övningsmiljön och ju mer kompetens man får på området, desto mer prövande övningar kan man bygga.

Mitt påstående i rubriken är en vädjan till att börja öva mer genomtänkt. Jag önskar verkligen att vi börjar ta övningsledare- och utvärderarrollen på allvar. I mängder av lärosituationer ställer vi höga krav på den som utbildar men övningsledare glöms ofta bort. Dessutom finns stora risker i analys och utvärdering av övningar om vi inte kan garantera kompetensen på den som skall utvärdera. Risken är mycket stor att det blir en massa ”tyckande” som inte alls behöver vara relevant eller i värsta fall direkt felaktigt.

Öva mindre men gör det med högre kvalité. Ställ höga krav på de ni anlitar att de både kan ställa upp med övningsledare och utvärderare som förstår att hitta rätt nivå för era behov. Utmaningen är inte att öva, det är att få ut maximalt resultat av de insatser man genomför. Att öva har i sig inget egenvärde och kan vara direkt kontraproduktivt om man övar på fel sätt eller drar felaktiga slutsatser.

Rätt utförd är övningen den överlägset bästa pedagogiska metoden vi har när det kommer till krisledning.