Nu har vi korta träningstillfällen oftare som gör det lätt, utvecklande och lustfyllt att öka vår gemensamma kompetens.

MYNDIGHET

PROBLEM

Vi övade för sällan vilket gjorde att vi hade svårt att bli bättre på det vi gör. De övningar vi gjorde vidmakthöll den kompetens vi hade, men vi blev inte så mycket bättre. När vi väl övade tenderade det att bli stort och det gick åt mycket tid till förberedelser. Eftersom övningarna blev så stora var det svårt för våra medarbetare att prioritera tid utöver dessa stora övningstillfällen. Alla upplevde att de hade slut på tid för fler insatser – både de som förberedde och de som genomförde övningarna.

LÖSNING

  • I Murphys plattform beställer vi korta inte så prestationskrävande “träningstillfällen” som tar begränsad förberedelsetid i anspråk.
  • Vi tränar när det passar oss.
  • Den normala tiden inklusive after action review är max två timmar, uppkopplade på länk.
  • I och med att tiden är så kort lyckas vi hålla hög energi och får ett lustfyllt tillfälle för kompetensutveckling som inte känns övermäktigt.
  • Genom att genomföra dessa träningstillfällen med regelbundenhet går vi från att vidmakthålla vår kompetens till att faktiskt öka den.
  • Nu står vi även bättre förberedda vid de stora övningarna och får ut mer av det övningstillfället också.
Tid att öva krisledning för att utveckla kompetens

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill utveckla vår kompetens genom regelbundna kortare träningstillfällen.