Nu har vi en arbetsyta som följer de grundläggande delarna i krisledningsprocessen.

KOMMUN

PROBLEM

Våra krisledningsmöten var röriga och saknade struktur. Det blev många långa diskussioner där vi hoppade från små till stora frågor, mellan nutid och framtid – utan någon röd tråd. Rörigheten blev särskilt tydlig när vi kopplat upp oss digitalt – då saknade vi en tydlig arbetsyta med de viktiga stegen i krisledningsarbetet.

LÖSNING

  • Murphys plattform erbjuder en arbetsyta som följer de grundläggande delarna av krisledningsprocessen.
  • Med hjälp av den digital plattformen kan alla hålla sig uppdaterade och inlästa på det senaste i händelsen.
  • Plattformens arbetsyta hjälper oss att skapa struktur och överblick och möjliggör att leda på distans.
  • Rapporteringsvägarna är enkla och tydliga.

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill ha en digital arbetsyta som hjälper oss skapa struktur och driva krishanteringen framåt.