NU HAR VI DIGITAL KRISLEDNINGSUTBILDNING OCH STABSUTBILDNING NÄR DET PASSAR MEDARBETARENS SCHEMA

MYNDIGHET

PROBLEM

Vi hade svårt att hinna med att utbilda personer med roller i krisorganisationen och säkerställa att de hade grundläggande kompetens på området kris och stabsarbete. Dessutom saknade vi en överblick av vilken kompetens medarbetarna hade.

LÖSNING

  • Murphys plattform har hjälpt oss med kvalitativa, lättförståeliga och intresseväckande utbildningar.
  • Utbildningarna går regelbundet i plattformen så deltagaren kan den utbildning som fungerar med personens övriga schema.
  • Vi upplever att utbildningarna i sig väcker lust att titta i krisplanen och intresse för de frågeställningar som är viktiga att ha reflekterat kring innan man ställs inför en verklig händelse.
  • I systemet får jag som ansvarig en tydlig översikt av vilka personer som genomgått vilka utbildningar och när.
  • Börjar någon ny medarbetare så behöver de inte vänta ett år till nästa utbildningstillfälle, utan kan snabbt ta del av dessa grundläggande utbildningar. 
Tid för utbildning krisledning företag organisation

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill också ha en plattform som gör det enkelt att utbilda, testa och träna krisorganisationen.