Nu har vi ett system som är anpassat för kris, utan att krångla till det.

KOMMUN

PROBLEM

Word och Excel som vi har använt för att logga händelser är inte anpassade för att skapa överblick och göra det enkelt för oss att gå tillbaka och titta i loggen. Det gick bra initialt för alla vet hur man skriver i word, men ganska snabbt växte dokumentationen till att bli ohanterlig. Dokumenten var inte längre ett stöd i hanteringen, snarare tvärtom.

LÖSNING

  • I Murphys plattform får vi ett system som skapar överblick av den mest aktuella informationen. Ett system som vi har användning av genom hela krisen. 
  • Systemet följer på ett tydligt sätt processen och hjälper oss att hålla fokus på de viktigaste delarna. 
  • Vår aktuella lägesbild dokumenteras löpande i loggen utan att vi behöver föra den parallellt. 
  • Vi får en logg som går att arbeta i genom att kunna filtrera och söka och på så sätt kan vi ta fram relevant information under och efter händelsen. 
  • Systemet är enkelt att använda, vilket gör att det inte behövs någon lång upplärningsperiod för att komma igång. Det är intuitivt och logiskt.
Digital krisledning för företag i framkant

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill också ha ett intuitivt systemstöd för krishantering.