Krishantering: Företag

Vad vinner företag på proaktiv krishantering?

Att som företag arbeta med proaktiv krishantering lönar sig i längden. Även om många organisationer ofta hanterar mindre incidenter dagligen behövs speciella resurser för att hantera en större kris. Risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering är två sätt att skapa mer robusta verksamheter och förutsättningar för en bättre krisberedskap. För att ytterligare lyfta krishanteringen är övningar mycket effektiva. Företag bör öva internt och tillsammans med andra aktörer, såväl privata som offentliga. 

Kriser och aktiekurser

Studier visar att det är ansenlig risk att en kris medför ett aktiekursras, men också att skillnaden i utveckling av aktiekursen efter en kris kan vara mycket stor mellan företag som har en god respektive sämre krishantering.  

Krishantering kan även vara ett sätt att efterleva lagkrav, som till exempel skyldigheten att följa sina kundavtal om påfrestningar inträffar. Belöningen tar sig också uttryck i form av en god relation med allmänhet och myndigheter, som i sin tur ger ett gott rykte och starkt varumärke. Det finns således många aspekter varför proaktivt krisarbete lönar sig.  

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet att jobba inom offentlig och privat sektor vilket skapar förutsättningar för ett allomfattande arbete och stöd. Vi stödjer ert arbete från risk- och sårbarhetsanalyser, övningar till utbildning och utvärdering.  

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringförmåga med Murphy.