Konsekvenserna av kriser ökar markant under sommaren

A person standing in water holding an umbrella and a briefcase

Description automatically generated with medium confidence

Antalet kriser och oförutsedda händelser ökar kraftigt under sommaren, detta gäller både företag och privatpersoner. Detta i sig utgör ett stort hot som alltid måste tas på allvar men under sommaren ökar riskerna mångdubbelt.

Anledningen till att riskerna med en kris ökar så mycket under sommaren kan summeras i två punkter:

 1. Semestertider leder till oregelbundet och distansbaserat arbete, vilket kan orsaka en minskad fokusering och förbise viktig information. man jobbar från en privat eller lånad dator, eller ansluter till osäkert nätverk någonstans där man inte borde.
  Detta ökar risken för oavsiktliga klick på farliga länkar eller att information lämnas kvar i en oskyddad dator.
  Den stora ökningen av antalet resor under sommaren ökar också risken att något ska hända som man inte riktigt är förberedd på.
 2. Vid händelser under sommaren är risken hög att man agerar långsammare. Färre personer är på kontoret, problemet kan inte upptäckas lika fort, och man vill inte störa medarbetare som är på semester.
  Konsekvenserna av till exempel en cyber-kris eller en personrelaterad kris blir därmed mycket större och återställningsarbetet kan försenas med flera veckor.

När både sannolikheten och konsekvenserna av en händelse ökar så ökar riskerna exponentiellt.

En kris under sommaren får mycket stora konsekvenser inte bara på kort sikt med missnöjda kunder, minskade intäkter, förlorat förtroende och avbrutna semestrar. Utan även på lång sikt med kraftigt ökad arbetsbörda för alla delar av verksamheten när man behöver återupprätta förtroendet både internt och externt samtidigt som många medarbetare har blivit tvungna att jobba under semestern.

Minska risken

För att drastisk minska riskerna med en cyber-kris under sommaren kan man vidta några enkla, snabba och kostnadseffektiva åtgärder.

 1. Informera och utbilda personalen om riskerna med både cyber-kriminalitet och personrelaterade händelser under sommaren och dess konsekvenser.
 2. Säkerställ goda relationer och tydliga kontaktvägar till leverantörer, kunder och personal även under sommaren.
 3. Ha en tydlig plan för hur ni hanterar en kris under perioder med lägre bemanning på kontoret
 4. Öva. Gå igenom ovanstående och säkerställ att alla har den kompetens och de verktyg de behöver för att hantera en händelse innan det blir en kris.

En trygg arbetsplats med nöjda kunder och medarbetare är en ledningsfråga. Därför är det ett absolut måste att ledningen för verksamheten har den kompetens och verktyg det behöver för att hantera en händelse under sommaren.

The Murphy Way: En lång skön och händelselös semester

Murphy Solution är experter på kriser i allmänhet och cyber-kriser i synnerhet, vi har mångårig erfarenhet av att förbereda, utbilda, öva och hantera kriser och oförutsedda händelser.

För att hjälpa verksamheter inför sommaren har vi tagit fram en 2 timmars workshop där vi genom både utbildning och övning hjälper er minska risken för att en kris ska inträffa.

Samtidigt ser vi till att ni har de verktyg ni behöver på plats för att drastiskt minska konsekvenserna av en kris om det ändå skulle vara så att det värsta tänkbara skulle hända.

Ge er verksamhet så bra förutsättningar som möjligt för en lång skön och händelselös semester.