Konsekvenserna av cyber-kriser ökar markant under sommaren

Antalet cyberattacker mot svenska myndigheter, kommuner och samhällskritiska verksamheter har ökat kraftigt den senaste tiden. Detta i sig utgör ett stort hot som alltid måste tas på allvar men under sommaren ökar riskerna mångdubbelt.

Anledningen till att riskerna med en cyber-kris ökar så mycket under sommaren kan summeras i två punkter:

  1. Semestertider leder till oregelbundet och distansbaserat arbete, vilket kan orsaka en minskad fokusering och förbise viktig information. Personal kanske jobbar från en privat eller lånad dator, eller ansluter till osäkert nätverk någonstans där man inte borde.
    Detta ökar risken för oavsiktliga klick på farliga länkar eller att information lämnas kvar i en oskyddad dator.
  2. Vid cyber-relaterade händelser är risken hög att man agerar långsammare. Färre personer är på kontoret, problemet kan inte upptäckas lika fort, och man vill inte störa medarbetare som är på semester.
    Konsekvenserna av en cyber-kris blir därmed mycket större och återställningsarbetet kan försenas med flera veckor.

När både sannolikheten och konsekvenserna av en händelse ökar så ökar riskerna exponentiellt.

En cyber-kris under sommaren får mycket stora konsekvenser inte bara på kort sikt med missnöjda kunder, minskade intäkter, förlorat förtroende och avbrutna semestrar. Utan även på långsikt med kraftigt ökad arbetsbörda för alla delar av verksamheten när man behöver återupprätta förtroendet både internt och externt samtidigt som många medarbetare har blivit tvungna att jobba under semestern.

Vilka åtgärder bör man vidta för att drastiskt minska riskerna?

För att drastisk minska riskerna med en cyber-kris under sommaren kan man vidta några enkla, snabba och kostnadseffektiva åtgärder.

  1. Informera och utbilda personalen om riskerna med cyber-kriminalitet och konsekvenserna av cyber-kriser.
  2. Säkerställ goda relationer och tydliga kontaktvägar till leverantörer även under sommaren.
  3. Ha en tydlig plan för hur ni hanterar en cyber-kris under perioder med lägre bemanning på kontoret
  4. Öva. Gå igenom ovanstående och säkerställ att alla har den kompetens och de verktyg de behöver för att hantera en händelse innan det blir en kris.

IT-säkerhet är inte en IT-fråga, det en fråga för ledningen, för utan IT så stannar alla verksamheter i dagens samhälle. Därför är det ett absolut måste att ledningen för verksamheten har den kompetens och verktyg det behöver för att hantera en cyber-kris.

The Murphy Way: En lång skön och händelselös semester

Murphy Solution är experter på kriser i allmänhet och cyber-kriser i synnerhet, vi har mångårig erfarenhet av att förbereda, utbilda, öva och hantera kriser.

För att hjälpa verksamheter inför sommaren har vi tagit fram en 2 timmars workshop där vi genom både utbildning och övning hjälper er minska risken för att en cyber-kris ska inträffa.
Samtidigt ser vi till att ni har de verktyg ni behöver på plats för att drastiskt minska konsekvenserna av en cyber-kris om det ändå skulle vara så att det värsta tänkbara skulle hända.

Ge er verksamhet så bra förutsättningar som möjligt för en lång skön och händelselös semester.

eller ring oss på 072 999 70 10