IT-säkerhet är inte en IT-fråga

IT-säkerhet är inte en IT-fråga – ett påstående som får absolut medhåll av många, medan andra ställer sig helt frågande.

I dagens digitala värld är IT grundplattan, oavsett bransch och organisationsstorlek. Kanske tänker du nu ”Nej, vår verksamhet går faktiskt ut på kundbemötande/försäljning/omsorg! Inte är vi en IT-verksamhet!”. Då måste jag tyvärr säga att du har fel. Utan IT-stöd stannar allt. Inga mail. Ingen orderläggning eller lagerkontroll. Ingen tillgång till patientjournaler. Ingen fakturering. Ur ett samhällsperspektiv blir det ännu större. El, vatten och livsmedelsförsörjning måste fungera och för det krävs idag IT-stöd. En internationell storbank omdefinierade sig ledningsmässigt för ett antal år sedan från ”En bank med IT-tjänster” till ”ett IT-företag med Bank-tjänster”. De hade förstått.

Den digitala världen innebär nya hot. Cyberbrotten har nått en global kostnad på 6 triljoner dollar. Otroliga summor som överstiger kostnader för den internationella droghandeln. Det är en industri som för var dag blir mer sofistikerad. En affärsverksamhet som har blivit en ren guldgruva under pandemins snabba omställning till digitala arbetssätt.

Därför är IT-säkerhet kanske en av de viktigaste ledningsfrågorna som finns. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra – och kunna hantera – ett angrepp mot vår IT-miljö. Jag har under de senaste 6 månaderna, om vi begränsar oss till närtid, stöttat flera stora verksamheter vid allvarliga ransomware-attacker. Min uppfattning är att flera av dem inte förstod allvaret de stod inför förrän flera dagar in i hanteringen.

Låt oss lära av de som redan drabbats av cyberbrott, istället för att lära oss den hårda vägen. Att IT-mässigt patcha alla system, säkerställa fysiska backuper, kartlägga systemmiljöer och integrationer är en viktig del, men det krävs mer. Vi måste också arbeta aktivt med utbildning och systematiskt bygga förmåga genom kontinuitetsplaner och incidentresponsplaner med slutleveransen i fokus.

Jag har stöttat många olika verksamheter både i det förmågehöjande arbetet och i skarpa lägen och därmed fått stor erfarenhet och insikt i både framgångsfaktorer och fallgropar. Jag vill inte att IT och digitalisering ska bli ett hot mot verksamhetsutvecklingen, utan ett stöd för oss alla att nå effektivitet, tillgänglighet och samarbete. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, och skulle gärna höra dina, eftersom jag tror att vi tillsammans blir bättre!

Vi hjälper er att öva oftare och effektivare

Vi bjuder på en exklusiv grundutbildning i krishantering helt kostnadsfritt. Anmäl dig genom att följa länken nedan.