Intyg säger inget om aktuell kompetens

Vad är egentligen en utbildning värd som man gick för 5 – 10 år sedan? Vi vågar påstå att det helt beror på hur mycket av kompetensen du behöver tillämpa i det du gör idag. Ganska snabbt tappar vi faktiskt den kompetens vi en gång tillägnat oss om vi inte upprätthåller den genom att tillämpa eller på annat sätt underhålla den.

Definitionen på detta fenomen beskrivs ofta som att det finns en skillnad mellan formell och aktuell kompetens. Just detta faktum säger åt oss alla att aldrig slappna av. Kunskap kräver underhåll och engagemang för att överleva. Tränar man sin kompetens kan den också vida överstiga det man råkar ha ett intyg på.

Utifrån detta resonemang är det på sin plats att trycka på två viktiga saker:

  1. Intyg och kurser säger inte särskilt mycket om vår aktuella kompetens inom området. Det är en viktig insikt som är värd att ha i åtanke, inte minst vid rekrytering.
  2. Att hålla sina kompetenser aktuella kräver att vi regelbundet jobbar med dem eller simulerar dem som träning i övningsmiljö. I annat fall riskerar kompetenserna att dröja sig kvar som just formella intyg.

Kurser och utbildningar syftar till att initiera ett fortsatt lärande. Om man missar denna del i uppdraget riskerar den nyvunna kompetensen att försämras för var dag som går efter det att kursen slutade. Som utbildare måste man jobba aktivt för att se till att utbildningen blir en start snarare än ett slut.