I samtal om strategisk improvisation

Mats Bohman medverkade den 10/10 i en panel för att diskutera mod, ledarskap och improvisation i kris. Sändningen arrangerades av Gullers Grupp

Mats dyker upp 24 minuter in i klippet och samtalar med Mikael Ribbenvik (GD Migrationsverket) och Hans Gennerud (VD Gullers Grupp).