Håller vi på att förlora vår förmåga till övervägt beslutsfattande?

Jag driver en tes sedan några år tillbaka. Den går kortfattat ut på att vi håller på att bli korkade. Har ni läst boken ”Tänka snabbt, tänka långsamt” så vet ni vad jag menar. Om inte får ni läsa detta inlägg och se om ni håller med.

Jag tänker att vårt nya sätt att konsumera information håller på att förändra en förmåga som vi normalt sett varit bra på att nyttja. När vi ställts inför svårare beslut så har vi tagit oss tid för reflektion och gjort överväganden i hopp om att fatta ett så bra beslut som möjligt. Kanske vi till och med ritat upp lite olika handlingsalternativ och vägt för och nackdelar. Kanske har vi frågat några andra om hur de ser på problemet och ibland sovit på saken för att få mer betänketid. Att analysera ett komplicerat eller komplext problem är ofta en jobbig process. Känslan av att inte veta vad som är rätt kan vara frustrerande. Dessutom tar det både tid och energi av oss.

Sedan en längre tid tillbaka känns det som att mycket i vår vardag uppmuntrar snabba och intuitiva beslut. Det är till exempel dessa fenomen som får oss att handla saker som vi egentligen inte behöver. Ju längre tid vi får att tänka desto troligare att vi överkommer känslan av habegär och förnuftet får ta över.

På samma sätt är det i våra sociala medier. Snabba svar och snabba kommentarer är själva grunden för fenomenet. Väldigt få orkar läsa en längre text på dessa medier eller se ett videoklipp som inte fångar vårt intresse omedelbart.

Min farhåga är att detta fenomen gör att vi för med oss detta tempo in i situationer som kräver mer analys och reflektion. Jag är rädd att vi snart kommer se en generation som har svårt att stanna upp i sitt beslutsfattande och analysera situationerna. Visst krävs det snabba beslut ibland men strategiskt ledningsarbete behöver framförallt kunna tänka de långa tankarna.

Nu tillhör inte du som läser denna artikel denna kategorien. Det gör mig glad. Vi måste orka ta till oss annat än bara snabba ”här är jag och gör detta, visst är det nice -uppdateringar”. Vi måste träna oss på att analysera innan beslut och det gör vi bäst framför en brasa med våra sociala medier på brukligt avstånd. Du kan gärna göra experimentet att fundera över hur ofta du reflekterar över dina beslut och hur ofta du systematiskt tränar den förmågan.

För att råda bot på kortsiktighet krävs reflektion och långa, genomarbetade tankar. Den som klarar det kommer lyckas bättre i sitt ledningsarbete.