VILKA FUNKTIONER ÄR VIKTIGA I KRISHANTERING?

DE VIKTIGASTE.

Många systemstöd tävlar om att ha flest avancerade funktioner. I osäkra och pressande situationer krånglar dock komplexitet snarare till en redan rörig situation. Därför är vårt system byggt för att synliggöra det viktigaste, skala bort allt överflöd, följa en effektiv och beprövad krishanteringsprocess och driva arbetet framåt.

Överblick och
gemensam lägesbild

Systemet ger alla i krisledningen en tydlig överblick av situationen oavsett om ni är i samma rum eller jobbar på distans. Visualisera lägesbilden lika väl i krisledningsrummet som via dator, platta eller mobiltelefon.

Tydlig gemensam målbild

Med Murphys systemstöd visualiserar ni er målbild för hanteringen av krisen. Vad vill vi uppnå? Och hur ska det nås? Er beslutade målbild för den specifika händelsen ligger väl synlig i systemet som en ständig påminnelse om var ni är på väg. 

Aktuell status för era kritiska processer

Alla verksamheter har kritiska processer som organisationen behöver bevaka extra noga under en kris eller särskild händelse. Med Murphys systemstöd är det lätt att ge alla en tydlig och aktuell status så att krisorganisationen har full koll. Statusen för respektive process uppdateras med ett enkelt knapptryck allt eftersom händelsen utvecklas. Intuitiva färgkoder gör det lätt att agera på rätt saker. 

Åtgärdslista med tilldelat ansvar och status

Systemet gör det enkelt att skapa åtgärder och tilldela ansvaret till rätt person – så att det blir tydligt för hela krisledningen vad som behöver göras och av vem. Lägg till åtgärder, filtrera och uppdatera status med en enkel knapptryckning. 

Automatisk logg

Allt som görs i systemet registreras automatiskt i loggen. Det finns även en separat logg-vy där den som behöver kan jobba direkt i loggen. Loggen ger även alla organisationer med lagkrav på vissa förfaranden ett oklanderligt underlag kring händelseförloppet. 

Inkallning

Med Murphy inkallning når du ut till rätt personer ögonblickligen. Meddelenaden kan skickas till enskilda personer eller förvalda grupper, via mejl eller sms. Med några enkla knapptryck kan ni informera de berörda personerna, få direkt bekräftelse på att de har uppfattat meddelandet och se en tydlig sammanställning av alla personers status.

Antaganden om händelseutvecklingen

När det kommer till att ligga steget före krisen istället för att bara jaga den är antaganden om möjlig händelseutveckling en viktig del. Lägg in era antaganden om värsta, bästa och mest troliga scenario i systemet. Då har ni det synligt under arbetets gång och kan börja förbereda relevanta åtgärder direkt.  

Bekräftad fakta

I krisen cirkulerar mycket information om händelsen och det är svårt att hålla ordning på vad som är fakta och vad som ännu är obekräftat. Därför har Murphy en separat funktion för bekräftade uppgifter om händelsen. På så sätt kan hela krisledningen skilja på fakta och obekräftade uppgifter. 

Tydlighet kring kommunikation och budskap

Med Murphys systemstöd visualiserar ni er kommunikativa målbild för krishanteringen. Vad vill vi uppnå? Vad ska kommunikationen genomsyras av? I åtgärdslistan kan ni även filtrera fram vilka budskap som gått ut till olika målgrupper i olika skeden av krishanteringen. Det ger en bra helhetsbild på er kommunikation och underlättar beslutet vad ni ska kommunicera härnäst och till vem.

Samordning av aktörer

Samarbeten och samordning är en viktig del i effektiv krishantering. Teckna ner vilka aktörer ni behöver samarbeta med, på vilket sätt och vem ni ska hålla kontakt med. Genom systemet blir informationen tillgänglig för alla i krisledningen och hjälper er att hanteras krisen så effektivt som möjligt. 

Intuitiv design och struktur som driver processen framåt

Murphys system innehåller de viktigaste stegen för en effektiv krishantering. När ni arbetar i flödet med funktionerna följer ni automatiskt vedertagen struktur för effektiv krishantering och får hjälp att driva processen framåt. Designen är intuitiv och gör det lätt att göra rätt. 

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.