Att leda i svåra lägen, Karlis Neretnieks och Marco Smedberg

Är du trött på böcker som förklarar hur allt fungerar? Denna bok är mycket genomarbetad inom ämnet ledning som lyckas kommunicera med läsaren, får oss att reflektera samt erbjuder flera kvalificerade synsätt utifrån beskrivningar av historiska händelser.

Boken utgår från militära händelser och är indelad tre olika perspektiv på ledning. Historiska episoder beskrivs och därefter har man låtit personer med civil ledningserfarenhet, kommentera och diskutera lärdomar ur händelserna.

Vi vill verkligen ge en varm eloge till bokens författare som lyckas ”trigga” så pass många pedagogiska perspektiv på en och samma gång. Både förmågan att försöka lära av historien samt den intressanta kopplingen mellan vilka grunder som de både militär- och civil ledning har gemensamt.

Boken rekommenderas dig som vill reflektera kring ledning och gärna gör kopplingar till historiska händelser.