Risk och sårbarhetsanalys

Prata med våra experter

Varför är det viktigt att göra bra riskanalyser / RSA? 

Riskanalyser är ett tydligt verksamhetsutvecklande verktyg – de tydliggör verksamhetens vitala processer och resurser och visar på hot och brister i syfte att faktiskt stärka verksamheten framåt.

Syftet är att öka verksamhetens förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. Rätt utförda leder riskanalyser/ RSA bland annat till:

 • Ökad medvetenhet och förståelse – vilket i sin tur leder till mer medveten och långsiktig verksamhetsutveckling.
 • Ökad säkerhet – både avseende arbetsmiljö (liv och hälsa), informationssäkerhet, fysisk säkerhet, etc.
 • Kostnadseffektivitet
 • ”Smidighet” i verksamhetens genomförande
 • Positiva effekter för varumärke och marknadsposition

En väl genomförd riskanalys/RSA medför konkreta beslutsunderlag för Beslutsfattare och verksamhetsansvariga och ger samtidigt medarbetarna en bra karta för att själva känna delaktighet i att göra verksamheten mer robust och effektiv.

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com