Murphy Solution som stöd vid Krisövning

Prata med våra experter

Vad utgör en bra krisövning?

En bra krisövning syftar till att:

Utveckla förmågan att i grupp hantera kriser genom att:

 • följa sina planer och processer samt bedöma läget och samarbeta
 • analysera och göra antaganden om framtida händelseutveckling

Bestämma mål och inriktning samt

 • fatta beslut om åtgärder på lång och kort sikt

En krisövning kan också användas för att:

 • pröva, mäta och testa vår förmåga

Saker som händer sällan men skulle kunna medföra stora konsekvenser för vår verksamhet behöver vi öva på regelbundet. Effekterna av att öva på ledningsarbete gör oss också bättre på att hantera vardagens ansträngningar.

För att en övning skall bli bra krävs ett bra förarbete, ett genomförande med en utbildad övningsledare och utvärderingsledare samt en utvärdering som man är beredd att ta till sig.

Samtliga Murphy Soluions konsulter är välmeriterade övningsledare och utvärderingsledare.

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com