Krishanteringsplan

Prata med våra experter

Vad kännetecknar en bra krishantering och beredskap?

Det finns många olika sätt att bygga krishanteringsplaner – det viktigaste är att de är anpassade till den verksamhet de är tänkta att stödja. Vi på Murphy anser att syftet med en krishanteringsplan är att säkerställa att krisorganisationen arbetar med utifrån en gemensam metodik med tydliga ansvar och roller för att skapa effektivitet och proaktivitet i hanteringen.

En bra krisplan bör innehålla:

 • Tydliga kriterier för när krisledningsgruppen ska aktiveras, samt hur det ska gå till.
 • Stöd för att skapa tydliga och effektiva krismöten.
 • Struktur för lägesbild.
 • Checklistor för krisledningsgruppens olika funktioner som tydliggör ansvar och kritiska arbetsuppgifter.
 • Kriterier för att avveckla krisledningsgruppen och återgå till ordinarie verksamhet.

Tänk på att krishanteringsplanen ska användas av medarbetare vid stressade lägen – det är därför extra viktigt att tänka på användarvänligheten!

Genom att bygga krishanteringsplanen utifrån kriskriterier som fokuserar på symtom/konsekvens istället för specifika händelser kan man skapa en dokumentation som stödjer vid alla typer av händelser – istället för att sitta med hyllmeter med pärmar.

Vi på Murphy har utvecklat en struktur för krishanteringsplaner som bevisligen ger gott stöd vid skarpa krishändelser – utan att bli för omfattande. Vi berättar gärna mer och hur vi gör.

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com