Krishantering och beredskap

Prata med våra experter

Krishantering
Företag

Läs mer

Krisberedskap
Kommun

Läs mer

Krisberedskap
Myndighet

Läs mer

Vad kännetecknar en bra krishantering och beredskap?

En effektiv krishantering är en trygg hantering – det ska vara naturligt att ta sig an den utmaning som en kris medför. Varje organisation är unik, liksom den verksamhet som den bedriver. Trots det finns det ett antal principer och metoder som har visat sig mycket effektiva oavsett verksamhet – de behöver bara tolkas över i verksamhetens språk och organisation.

Krishantering är i grunden enkelt, vi på Murphy har som mission att omsätta ledningsteori till användbar praktik. Genom att aktivt stärka beredskapen i verksamheten är målsättningen att dels förhindra att kriser uppstår, och skulle de trots allt göra det kunna möta krisens konsekvenser så snabbt och tydligt som möjligt.

 • En bra krishantering kännetecknas bland annat av:
 • God förståelse hos beslutsfattare och ansvariga vad som kännetecknar en kris för verksamheten – vilka symtom som betyder att verksamheten allvarligt påverkats.
 • En krisorganisation med tydliga roller och ansvar som fort kan aktiveras.
 • Hög kompetens hos medarbetarna – utbildning och övning.
 • En vilja av att lära av inträffade händelser enligt intentionen om ständig förbättring

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com