Kontinuitetsplan

Prata med våra experter

Vad syftar en kontinuitetsplan till?

Inom alla verksamheter finns kritiska processer, system, resurser eller tillgångar som innebär mycket stor negativ påverkan på verksamheten om de inte är tillgängliga eller fungerande.

Exakt vilka de är beror på verksamheten, men som exempel kan nämnas elförsörjningen till ett sjukhus, it-system som hanterar betalprocesser inom handeln eller bagagesystemet på en flygplats. Denna typ av kritiska processer och funktioner behöver kontinuitetsplaneras – helt enkelt få en plan-B ifall de skulle falla bort.

En kontinuitetsplan skiljer sig åt från en krisplan på det sätt att den endast hanterar bortfall eller avbrott för en kritisk del, ofta i ett händelsebaserat perspektiv, medan krisplaner ska omhänderta verksamhetens övergripande uppdrag och ansvar.

En bra kontinuitetsplan hjälper verksamheten att:

 • Snabbt ställa om till ett alternativt sätt att hantera avbrottet – till exempel reservkraft, manuell betalning eller flytt till annan anläggning.
 • Utgör ett beslutsunderlag för ledningen i form av kritiska tidsaspekter och olika alternativa lösningar
 • Identifierar roller och ansvar liksom beroenden till andra.

Murphy Solution har lång erfarenhet av att stötta i framtagandet av kontinuitetsplaner – allt ifrån inledande analys (Business Impact Analysis, BIA) till framtagande av planverk liksom prövande test av hur väl de fungerar. Vi använder oss alltid av vedertagna metoder såsom ISO 22301-serien.

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com