IT-säkerhet är inte en IT-fråga

IT-säkerhet är inte en IT-fråga

IT-säkerhet är inte en IT-fråga – ett påstående som får absolut medhåll av många, medan andra ställer sig helt frågande. I dagens digitala värld är IT grundplattan, oavsett bransch och organisationsstorlek. Kanske tänker du nu ”Nej, vår verksamhet går faktiskt...

I vår iver att mäta allt…

Otroligt inspirerad av att ha läst Jonna Bornemarks bok, -De omätbaras renässans. Jag brottas periodvis med kravet på att kunna mäta och förklara allt vi gör. I min yrkesroll får jag ofta uppgiften att utvärdera övningar eller händelser då en krisledningsgrupp behövt...

Är det dags att skrota begreppet krisledning?

Vi anser att det är hög tid att börja diskutera användandet av ordet kris kopplat till ledning. För det första är ordet starkt negativt laddat och för det andra känns det som att vi ofta måste stå på randen till ett världskrig för att förklara att vi befinner oss i...