IT-säkerhet är inte en IT-fråga

IT-säkerhet är inte en IT-fråga

IT-säkerhet är inte en IT-fråga – ett påstående som får absolut medhåll av många, medan andra ställer sig helt frågande. I dagens digitala värld är IT grundplattan, oavsett bransch och organisationsstorlek. Kanske tänker du nu ”Nej, vår verksamhet går faktiskt...