Lärande, nytänkande och långsiktighet. För många i samarbete. För ett bättre samhälle.

Murphys vision är uppbyggd utifrån våra viktigaste ledstjärnor:

Lärandet

Lärandet står främst då vi har som yttersta uppgift att stärka kompetensen hos våra uppdragsgivare, både organisatoriskt, individuellt och i grupp. En utbildning med oss kan vara krävande och i vissa fall lite annorlunda. Vi lägger stor möda att uppbringa bästa tänkbara pedagogik samt mottagaranpassning.

Nytänkande OCH långsiktighet

Våra arbetssätt skall präglas av både nytänkande och långsiktighet. Nytänkande både i metodval för utbildning men också för att ligga i framkant när det kommer till att ha koll på de senaste rönen och forskningen på området. Långsiktiga utifrån att ha ett långsiktigt perspektiv i alla våra uppdrag och insatser.

Samarbete

Våra uppdrag handlar ofta om att få människor att prestera bättre i samarbete. Ensam löser inte alla problem och vi är helt beroende av varandra i svårare händelser. I visionen står dock inte för alla i samarbete. Vi hjälper inte verksamheter som har tvivelaktiga uppsåt eller oklar etisk kompass.

Ett bättre samhälle

Avslutningsvis anger vi vår yttersta drivkraft – ett bättre samhälle. Vi är övertygade om att det är det viktigaste vi kan göra. Av den anledningen engagerar vi oss på olika sätt i saker som vi anser bidrar till just det. Vi tror också att välmående team och fungerande strukturer i arbetslivet skapar förutsättningar för välmående som i sin tur kan ge goda effekter på olika sätt i samhället.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com