Vill du att din verksamhet ska vara redo nästa gång en kris uppstår?

– Murphy Solution bjuder dig på ett utbildningstillfälle helt gratis och utan förpliktelser.

Ta första steget till att:  

  • Skapa en motiverad organisation som klarar att ta beslut i pressade situationer och som jobbar proaktivt med krishantering 
  • Höja den generella kriskompetensen i din verksamhet 
  • Kunna upprätthålla arbetet även i händelse av en kris eller incident 
  • Hinna utbilda ALLA som behöver utbildning utan att kostnaden blir för stor

Vi har intervjuat över 100 säkerhetschefer och krisledare och bilden är tydlig

Det är ett stort glapp i kompetensen inom krishantering mellan dom som har krishantering som yrke och dom som är operativt ansvariga för de olika verksamheterna och avdelningarna.

Att höja den generella kriskompetensen i verksamheten ger därför mycket mer effekt än att höja kompetensen hos de som redan utbildade.

I fyra utbildningsmoduler går vi igenom grunderna i krishantering steg-för-steg och delar med oss av de erfarenheter som vi har sett ger störst resultat.  

Med hjälp av vår bevisade process för utbildning och övning så både höjer vi den generella kriskompetensen och skapar motivation för krishantering samtidigt som vi spar tid för krisorganisationen. 

Här är ett axplock av sakerna du får lära dig i utbildningen 

  • Krisledning så att du kan känna dig trygg i att alla vet hur man sätter mål och identifierar de kritiska processerna  
  • Stabsarbete så att du får en krisledning där alla vet vad hur en stab fungerar och vad deras roll i staben är 
  • Beslutsfattande under pressade situationer så att inte bara du är förberedd att hantera en kris när den uppstår 

För vi vet att en kris kommer att uppstå, vi vet bara inte när och i vilken skepnad

För att se om utbildningen passar din verksamhet, så bjuder Murphy Solution dig på valfri lärarledd utbildning.

Utbildarna

Elin Richarz

Har utbildat och övat verksamheter i krishantering de senaste 10 åren.

Elin har en unik erfarenhet av att hjälpa verksamheter i kris. Elin har inte bara har en god teoretisk grund att stå på utan också mängder av självupplevda händelser där hennes teorier har testats i verkligheten.

Som ett exempel så har Elin skrivit mer än 150 krisplaner till olika verksamheter

Med en synnerligen god pedagogisk förmåga som når både ledningsgrupper och personal är Elin idag en av våra mest eftertraktade föreläsare.

Mats Bohman

Som tidigare utbildningschef på polisens Nationella Insatsstyrka och rådgivare åt EU i utbildningsfrågor i Afghanistan är det svårt att hitta någon som vet mer om krisövningar och beslutsfattande i pressande situationer än Mats.

Genom självupplevda exempel och ett brinnande intresse för att skapa effektiva utbildningar översätter Mats teori till praktik och ger deltagarna kunskap som verkligen fastnar.

Andreas Wadström

Med sina rötter i Försvarsmakten och tidigare ansvarig för Psyopsförbandet är Andreas skolad i hur man hanterar komplexa situationer, information overload och ledningens alla utmaningar.

Att omsätta komplicerade teorier till handfasta verktyg som alla förstår och med ett intresse för omvärlden och vår tekniska utveckling har han kommit att bli en föreläsare som inte fastnar i ”att så här har man alltid gjort”. 

Andreas är öppen och generös med sin kompetens och delar alltid med sig av sina erfarenheter vilket uppskattas av alla.

Företag som förlitar sig på oss idag