Tänk till innan innan du gör bakgrundkontroller vid rekrytering

av | feb 7, 2017

Så här resonerar jag…

När man väljer att göra en bakgrundskontroll vid en rekrytering är det viktigt att veta vad det faktiskt är man vill och kan få reda på. Alltför ofta ser vi att man beställer bakgrundskontroller utan någon större tanke på vad man vill ha ut av en sådan. Man gör sin kontroll för att ”det ska göras” men utan någon större eftertanke.

Vi har listat några saker som vi anser extra viktiga när man vill använda bakgrundskontroller i samband med rekrytering till en tjänst.

  • Se till att de som ska genomföra uppdraget får en ordentlig genomgång av vilka ni är och vad ert företag står för. Genom att ni lär känna varandra ökar också möjligheterna att kontrollen blir mer kvalitativ utifrån era behov.
  • Säkerställ att kontrollen också omfattar en analys av de inhämtade uppgifterna. Egentligen är det en av de i särklass viktigaste delarna i en bakgrundskontroll. Att någon med ett ”erfaret” öga bedömer den information som framkommer.
  • Nöj er inte med att bara få en rapport skickad till er. Ha en dialog med uppdragsgivaren efter det att ni läst rapporten. Det är denna dialog som ger er en möjlighet att ställa frågor samt bedöma hur mycket av rapporten som skall vägas in i er samlade bedömning. Bakgrundskontroller är en viktig del av beslutsunderlaget men ersätter aldrig helt era egna iakttagelser.

Jag menar egentligen bara att du som beställare av bakgrundskontroller verkligen ska reflektera över hur man bör arbeta med dessa bedömningar. Om man beställer bakgrundskontroller ”bara för att…” får man inte ut maximalt av den investering som det faktiskt innebär. Ställ höga krav på era leverantörer och nöj er inte med ett papper med ett innehåll som inte är professionellt analyserat.

/ Per Ekstrand