Vad krävs för att trygga er organisation?

TA EN KAFFE MED OSS

Stabila rötter lägger grunden för god krishantering

Genom att kartlägga era mest verksamhetskritiska processer skapar ni en god grund för att börja forma er organisations motståndskraft.

Organisatorisk kompetens minskar personberoendet

 Den organisatoriska kompetensen skapar struktur och säkerställer ”best practise” inom de områden som vi valt att utarbeta just planer för. Planer, lokaler och utrustning löser dock inte krisen åt oss, men det är en trygghet att vi tänkt till ”innan”.

Individuell kompetens fattar beslut och löser problem

 Genom utbildning, övning, gott ledarskap och egna erfarenheter kommer individen vara bra rustad att ta sig an de utmaningar som kommer med ansträngningen. Vi har en genomtänkt plan och kompetenta individer som förmår att tillämpa den.

Var i processen behöver ni stöd?

Det är inte alltid självklart var i processen man behöver stöd. Vår utgångspunkt är att det är en process som alltid börjar med att analysera det skyddsvärda för att därefter utveckla motståndskraften genom stöd i både det organisatoriska såväl som den individuella kompetensen.

Läs mer om vår process och ladda ner vårt krismognadsindex.

Mer än bara kris

När vår viktigaste verksamhet är tydlig för oss skall vi skapa ett system för att kunna agera vid ansträngning. Vi väljer att inte bara prata om kris eftersom det inte alltid är helt tydligt att vi befinner oss i en sådan. I vissa fall är det uppenbart (en större brand, ett it-haveri som slår ut hela vår it-drift etc). Men det kan också vara så att vi ”bara” har tuffa tider och svårt att klara av vårt uppdrag. Många gånger är symptomen desamma och organisationen bör agera i tid för att undvika att hamna i en okontrollerad eskalering.

Mer än bara kris

När vår viktigaste verksamhet är tydlig för oss skall vi skapa ett system för att kunna agera vid ansträngning. Vi väljer att inte bara prata om kris eftersom det inte alltid är helt tydligt att vi befinner oss i en sådan. I vissa fall är det uppenbart (en större brand, ett it-haveri som slår ut hela vår it-drift etc). Men det kan också vara så att vi ”bara” har tuffa tider och svårt att klara av vårt uppdrag. Många gånger är symptomen desamma och organisationen bör agera i tid för att undvika att hamna i en okontrollerad eskalering.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com