Programmet för internationell kris- och konflikthantering, Umeå Universitet

av | sep 13, 2016

Practise Risk har under sommaren haft stor hjälp av vår praktikant Niklas Henriksson som studerar sista året vid programmet för internationell kris- och konflikthantering i Umeå.

Vi vill på detta sätt tacka Niklas för ett mycket väl utfört arbete. Han har fått agera bollplank till oss i flera utbildningsinsatser gällande krisledning och kris. Han har också tagit del av vår principbaserade program för lärande (PPL) och våra scenariotester för rekrytering.

Dessutom vill vi rikta en eloge till Umeå Universitet som med detta program verkar ge studenterna riktigt gedigna kunskaper på området. Går du i tankarna på vad som vore en lämplig utbildning om du är intresserad av kriser kan vi varmt rekommendera detta program. Vi tar gärna emot fler kompetenta studenter därifrån framöver.

Till våra konkurrenter som läser detta: Niklas ger ni tusan i. Han är vår 🙂

Läs mer om programmet på denna länk.

niklas

”Under sommaren har jag fått göra praktik på Practise. Mina förväntningar var höga och de infriades. Practise slog hål på många av mina tidigare idéer om lärande och personlig utveckling även om jag kunde applicera några av de teorier jag läst inom området företagskultur och organisationsteori. Även min egna ”traditionella” syn på rekrytering blev satt ur spel. Jag fick helt enkelt en ny syn på dessa områden.”

/Niklas Henriksson september 2016