Pedagogisk grundsyn

Murphys Principbaserade Lärande (MPL)

Vi utarbetade tidigt en pedagogisk grundfilosofi i Murphy Solution. Den döptes till Murphys Principbaserade Lärande (MPL) och har följt med oss som en ledstjärna under alla år. Den är i sig inte unik utan det största värdet är snarare att uppmärksamma varje unikt utbildningstillfälle som en möjlighet att göra skillnad. Det finns så många viktiga aspekter kopplat till lärande som måste omhändertas för att uppnå effekt med det vi gör. Det är därför det är så viktigt att våra konsulter inte bara är erfarna och skickliga inom sina områden utan också förmår att skapa så givande utbildningar som bara möjligt.

Vår process för utbildningsinsatser

Kortfattat ser vår process för utbildningsinsatser ut på följande sätt:

"

Uppdragsdialog och förståelse för uppdragsgivarens behov. I denna fas genomför vi en målformulering.

"

Analys av deltagaren och dess aktuella kompetens på området

"

Förberedelse och planering av utbildningsuppdraget

"

Förberedelse av den som skall genomföra utbildningen (pre-training)

"

Utbildningsinsatsen genomförs

"

Utvärdering

"

Uppföljning och stöd för att internalisera och vidmakthålla de nya kompetenserna i verksamheten

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com