Krisledning I den digitala miljön- lösningar för att leda kris I det digitala rummet

När: 1 okt 2021

Tid: 13.00 CET

I detta webinar går jag igenom framgångsfaktorerna bakom framgångsrik ledning och fallgroparna när krisledningen fallerar:

 

💻  Ledning i det digitala krisledningsrummet
🏭  Grundläggande metoder för ledning
🚁  Hur skapas överblick i komplexa och dynamiska situationer
🎯  Kraften av inriktning av en insats

Anmäl dig här!