Kan man utföra teambuilding på distans?

av | dec 20, 2015

Practise fick det stora nöjet att hjälpa till med lite övergripande teambuildingaktiviteter för damlandslaget i drakbåt. Tiden var knapp och uppdraget utfördes genom att Practise stöttade lagkaptenen Katarina på distans. Det var inte optimala förutsättningar men resultatet beskrivs ändå som lyckat och väl värt det jobb som det innebar.

Så här skrev Katarina om hur aktiviteterna hjälpte laget under tävlingarna:

”Många positiva och utvecklande tankar väcktes under teambuildningen, både på ett personligt plan och inom gruppen. Jag upplevde att det ökade lagets förmåga att hantera den påfrestning som ett världsmästerskap innebär, både på tävlingsarenan men också vid sidan av. Vi kom närmare varandra som lag men också som individer som visade stor respekt, tålamod och förståelse för varandra på ett helt annat plan än under liknande tävlingar. Vi blev alla mer medvetna om varandras roller och vår egen betydelse för gruppen och dess gruppdynamik. Det bästa var att alla blev involverade och fick komma till tals. Laget stärktes av en allt starkare vi-känsla under hela teambuildningen och det skapade en positiv atmosfär i damlaget under VM. Det märktes att alla i laget försökte stärka och hjälpa varandra. Vi är trots allt varandras miljö och genom att stärka varandra blir vi ett starkare lag.”

/Drakbåtsdamlandslagets lagkapten Katarina Forsberg