Ett användarvänligt
krisledningsystem

Det tar inte längre än 2 timmar att bli helt självgående i vårt krisledningssystem. Fokus har hela tiden varit enkelhet. Exempel ser du längre ner på sidan. Hör av dig på telefonnummer 070-741 16 18 eller fyll i formuläret här nedan så berättar vi mer. Och du behöver inte oroa dig för att ta kontakt.

Vi kommer lyssna till dina behov och försöka lösa dina problem. Vi kommer inte försöka sälja vårt system om det inte är rätt lösning!

Ledningsgruppens stöd under krisen

En kris kan vara kort eller lång. Hur den upplevs och vilka konsekvenser den får är beroende av hur du agerar under den.

Har du rätt verktyg för att fatta rätt beslut i rätt tid oberoende av krisscenario?

White är ett IT-stöd för krisledning som hjälper dig ta dig ur krisen fortare, dokumentera alla beslut som fattas under krisen enklare och som i jämförelse med andra verktyg är betydligt kostnadseffektivare.

Mats Bohman

Richard Eklind

VD Practise Risk

Systemet ger dig en mycket bra överblick över situationen och ger dig kontroll samtidigt som det är extremt enkelt att använda.

Eftersom White bygger på vedertagna ledningsprinciper så hjälper systemet dig att skapa en tydlig ansvarsfördelning, sökbar logg och en tydlig uppdaterad lägesbild.

Vi är mycket stolta över att kunna hjälpa så många organisationer under Corona-krisen med att genomföra en effektiv krisledning trots att man jobbar på distans.

Tel: 070-741 16 18

Är det här för mig?

Du kanske funderar på om White är någonting för dig?

Stor som liten har du risken att hamna i kris. Vi har anpassat vårt verktyg för att fungera med de flesta storlekar på företag och organisationer.

Om du upplever att du behöver stöd för att:

  • Få tidiga signaler för hur kritiska verksamheter mår

  • Säkerställa en logg som alla har tillgång till och alla kan föda – en logg som ger möjligheten att utvärdera och följa upp

  • Alla kan komma förberedda till möten

  • Alla har en tydlig lägesbild – får veta information samtidigt

  • Behöver inte vara i samma rum för att lösa problemet

  • Visualiserar status i dina kritiska verksamheter

  • Dela en tydlig målbild

  • Veta när olika saker kommunicerats externt och vad som sagts

Mats Bohman

Vad hjälper krisledningssystemet till med?

Fokus.

Fokusera på rätt problem och fatta rätt beslut i rätt tid.

Tempo.

Behåll rätt tempo i beslutsfattandet. Tappa inte fart i brist på information.

Tydlighet.

Alla vet vad som händer, vem som beslutat att det ska hända och varför.

Spårbarhet.

Allting loggas så att alla alltid kan se händelseutvecklingen och besluten.

Samordning.

Möjlighet att samverka mellan sektioner i bolaget och med externa aktörer.

Lära.

Dokumenteringen möjliggör effektiv utvärdering och lärande så krisen inte upprepas.

Ansvarsfördelning.

Delegering går snabbt och smidigt och alla som deltar vet sin roll och funktion.

Och då har vi bara skrapat på ytan…

Få tillgång till systemet

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com